Charakteristika spoločnosti

Advokátska kancelária Marják, Ferenci & Partners s. r. o. poskytuje svojim klientom komplexný právny servis vo všetkých sférach ich profesionálneho a súkromného života. Poskytujeme právne poradenstvo na vysokej úrovni nielen v oblasti občianskeho a obchodného práva, ale aj v oblasti práva správneho, pracovného či práva duševného vlastníctva.
Bližšie info na www.mfap.sk.