Charakteristika spoločnosti

Domov sociálnych služieb Senecio, n.o. v Bratislave v Devínskej Novej Vsi je poskytovateľom 24 hodinovej starostlivosti seniorom, ktorí si pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžadujú nepretržitú opateru.

Ponuky práce: Dom sociálnych služieb Senecio,n.o.

1 - 1 z 1