Charakteristika spoločnosti

Domov sociálnych služieb Senecio, n.o. v Bratislave v Devínskej Novej Vsi je poskytovateľom 24 hodinovej starostlivosti prevažne seniorom, ktorí si pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžadujú nepretržitú opateru inej osoby.