Charakteristika spoločnosti

spoločnosť sa zoberá maloobchodným predajom a ubytovacími službami