Charakteristika spoločnosti

ochrana majetku a osoby
strážna služba