Charakteristika spoločnosti

DIW print je inovatívna a rozvíjajúca sa tlačiareň, ktorá sa zameriava na digitálnu a ofsetovú tlač v malých a stredných nákladoch. Na trhu pôsobíme od roku 2012. Našou špecializáciou je zušľachťovanie tlačovín. Okrem iného vyrábame papierové obaly a tašky, publikácie, knihy v mäkkej väzbe, firemné a marketingové tlačoviny. V tíme máme okolo 50 ľudí, ktorí sa delia asi pol na pol medzi administratívou a výrobou. Sme zohratý tím, ktorý obsluhuje moderné technológie a poskytuje klientom ten najlepší servis. Viac informácií o nás a našej práci nájdete na www.diw.sk.

Zobraziť celú charakteristiku
Hodnoty DIW s.r.o. - PREZ
Zodpovedným prístupom v polygrafii pomáhame klientom dosahovať ich podnikateľské ciele.

​​​​​​​P-rofesionalita
Kvalitná výroba, odbornosť, poradenstvo, vzdelávanie, slušnosť, etický prístup, dôvera.

R-ozvoj
Hľadanie a vývoj nových príležitostí, kde môže firma v rámci polygrafického priemyslu pôsobiť, vývoj produktov a modernizácia technológií. Zároveň inovatívny prístup k riadeniu firmy a vedeniu ľudí.

E-fektivita
Čo najviac prínosu za čo najmenej energie, 80:20, lean manažment, obmedzenie plytvania, úspora času a financií aj pre klienta, orientácia na cieľ, zníženie stresu vďaka jasným cieľom a prioritizácii.

Z-odpovednosť
Spoločenská, ekonomická, environmentálna, sociálna aj výrobná snaha o zlepšenie prostredia, v ktorom firma pôsobí. Orientácia do budúcnosti a na udržateľný rozvoj.

Skryť celú charakteristiku