Charakteristika spoločnosti

Divé maky, občianske združenie, je zamerané na individuálnu štipendijnú podporu talentovaných rómskych detí a mládeže žijúcich v zložitých sociálnych pomeroch. Vyvíja aktivity prispievajúce k nabúraniu spoločenských predsudkov voči rómskej komunite a podpore práv dieťaťa na vzdelanie a plnohodnotný život. Divé maky sú jedinečné najmä svojou inovatívnosťou, prepracovaným systémom a dosiahnutými úspechmi. Divé maky ako program vznikli v roku 2005 pod o.z. Pro Donum, od roku 2008 fungujú ako samostatné občianske združenie. Okrem programu Divé maky organizujeme rôzne kampane, festivaly, koncerty aj tábory a kreatívne dielne pre našich štipendistov.