Charakteristika spoločnosti

Divadlo Štúdio tanca - prestížne profesionálne tanečné divadlo s dvadsaťdva ročnou tradíciou, zamerané na tvorbu a uvádzanie autorských tanečných inscenácii v oblasti súčasného tanca. Divadlo počas roka vykoná okolo 80 vlastných predstavení, či už na domácej scéne alebo v rámci hosťovania na Slovensku a v zahraničí. Na svojej scéne uvádza aj iných hosťujúcich umelcov alebo záujemcov o priestory. Súčasťou aktivít divadla je aj práca s verejnosťou formou pohybových kurzov. Inštitúcia je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.