Umelecký riaditeľ/riaditeľka (umelecký šéf/šéfka)

Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o.

Miesto práce
Gorkého, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
po 1.2.2024
Mzdové podmienky (brutto)
2 200 EUR/mesiacFinálne ponúknutá mzda bude na základe posúdenia skúseností a praxe vybraného kandidáta.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Popis pracovnej pozície:
Umelecký riaditeľ/ riaditeľka (umelecký šéf /umelecká šéfka) zodpovedá za kvalitu a rozvoj dramaturgie divadla, riadi činnosť umeleckej sekcie divadla (oddelenie technickej ja umeleckej prevádzky) a interne spolupracuje s ostatnými sekciami divadla pri príprave a realizácii programovej skladby divadla.
Umelecký riaditeľ/ riaditeľka (umelecký šéf /umelecká šéfka) vytvára a implementuje umeleckú stratégiu divadla a vytvára tak priestor pre spoluprácu zaujímavých umelcov a umelecký rast kolektívu aj jednotlivcov cez dramaturgiu a získavanie nových zručností. Spolu s riaditeľkou divadla vytvára a realizuje umeleckú víziu divadla.

Náplň práce:
- Koncepčné umelecké vedenie divadla v spolupráci s riaditeľom divadla, na základe konceptu rozvoja a riadenie DPOH a jeho rozpočtu, ktorý schválila Správna rada neziskovej organizácie DPOH
- Realizácia stratégie a umeleckej vízie vedenia divadla
- Umelecké tvarovanie divadla a budovanie jeho značky a ovplyvňovanie vývoja a profilovania divadla ako kultúrnej inštitúcie
- Riadi proces zostavovania hracieho plánu divadla za účelom vyváženosti repertoáru a zviditeľnenia ideovej a umeleckej pozície divadla
- Riadenie prípravy dramaturgických plánov divadla
- Určovanie technických a umeleckých podmienok pre výrobu inscenácií
- Sledovanie prípravy všetkých inscenácií vznikajúcich na pôde divadla a zodpovednosť za ich umeleckú úroveň
- Umelecká supervízia koprodukčných projektov divadla a spolurozhodovanie o ich vzniku
- Sledovanie úrovne repríz repertoárových predstavení a zodpovednosť za udržiavanie ich kvality v rámci jeho riadiacej pôsobnosti.
- Organizácia a riadenie sekcie umeleckej prevádzky divadla
- Vedenie tímu oddelenia umeleckej a technickej prevádzky
- Spolupráca s inými riaditeľmi sekcií
- Spolupráca na externej komunikácii s verejnosťou a médiami ako podmienka pre úspešné budovanie značky divadla
- Riadenie výberu externých umeleckých spolupracovníkov divadla a zodpovednosť za ich umelecké pôsobenie v divadle
- Spolupráca pri výbere externých hosťujúcich predstavení iných divadiel, či iných kultúrnych subjektov v rámci externých spoluprác divadla
- Rozvoj umeleckého súboru divadla a zodpovednosť za jeho kvalitu
- Vedenie interných porád v rámci umeleckej sekcie
- Zostavovanie rozpočtu umeleckej sekcie divadla a zodpovednosť za jeho čerpanie, majúc na zreteli efektívnosť a hospodárnosť nakladania s verejnými zdrojmi.
- Vytváranie podmienok na zvyšovanie odbornej a umeleckej úrovne zamestnancov umeleckej sekcie
- Návšteva predstavení v konkurenčných divadlách a udržiavanie si prehľadu o súčasnom repertoári, režiséroch, tvorcoch a inscenačných prístupoch
- V rámci rozsahu a náplne práce realizuje svoju umeleckú profesiu v jednej inscenácii v repertoári DPOH v priebehu jednej divadelnej sezóny za predpokladu schváleného rozpočtu
- Výkon ďalších odborných a manažérskych činností podľa pokynov riaditeľky divadla
- Vykonáva pracovné činnosti v priamej riadiacej pôsobnosti riaditeľky divadla
- Ďalšie činnosti v rámci dohodnutého druhu práce

Zamestnanecké výhody, benefity

- 5 dní dovolenky navyše
- Stravné plne hradené zamestnávateľom
- Fleixibilita pracovnej doby
- V lete sú vidavedlné prázdniny, čerpá sa dovolenka

Informácie o výberovom konaní

Priebeh a termíny výberového konania:
Vyhlásenie výberového konania a lehota na zaslanie životopisov od uchádzačov: 15.11.2023 - 15.12.2023
V prípade záujmu o účasť vo výberovom konaní je potrebné predložiť štruktúrovaný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní.
Na základe posúdenia vhodnosti uchádzačov budeme vybraných kandidátov kontaktovať so žiadosťou o vypracovanie zadania pre účely výberového procesu: 15.12.2023 - 15.1.2024
Osobné pohovory s vhodnými uchádzačmi: od 1.2.2024

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

Umelecké zameranie

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - Mierne pokročilý

Prax na pozícii/v oblasti

5 rokov umeleckej praxe, aspoň 2 roky na riadiacej pozícii v umeleckej prevádzke

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Skúsenosti:
- Preukázateľné skúsenosti s riadením umeleckej prevádzky aspoň 2 roky
- Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa umeleckého zamerania
- 5 rokov umeleckej praxe
- Znalosť práce s počítačom na užívateľskej úrovni
- Znalosť anglického jazyka na úrovni B1, znalosť ďalších jazykov vítaná; Angličtina na úrovni B2 je výhodou pri účasti na konferenciách, komunikácii so zahraničím a pod.

Osobnostné predpoklady:
- Konštruktívna osobnosť schopná motivovať ľudí a hľadajúca riešenia problémov aj v krízových situáciách
- Empatická a komunikatívna osobnosť podporujúca spoluprácu v kolektíve kolegov
- Vynikajúce komunikačné schopnosti smerom k verejnosti a médiám aj smerom k zamestnancom
- Prirodzený líder
- Silná́ osobná́ integrita a etické́ správanie za každých okolností
- Zanietenosť pre rozvoj inštitúcie
- Prehľad v oblasti kultúrneho a spoločenského diania, orientácia v súčasných kultúrnych a umeleckých trendoch najmä v oblasti divadla

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Divadlo P.O. Hviezdoslava je profesionálnou činohernou scénou mesta Bratislavy. Mestské divadlo sa svojou dramaturgiou profiluje ako divadlo otvorenej občianskej spoločnosti, vyhľadáva súčasné témy, podporuje vznik pôvodnej dramatiky a reaguje na zásadné udalosti v spoločnosti.
ID: 4704927  Dátum zverejnenia: 14.11.2023  Základná zložka mzdy (brutto): 2 200 EUR/mesiac