Charakteristika spoločnosti

Divadlo Jána Palárika je kamenné divadlo so stálym umeleckým súborom spadajúce pod zriaďovateľskú pôsobnosť Trnavského samosprávneho kraja. Sídli v najstaršej dodnes slúžiacej divadelnej budove na Slovensku. Jeho profesionálna divadelná činnosť sa začala v roku 1973, medzi významné obdobia patrí éra, keď divadlo profilovali režisérske osobnosti Juraj Nvota a Blaho Uhlár a zameriavalo sa na tvorbu pre deti a mládež. V súčasnosti sa divadlo vracia k tomuto odkazu svojou dramaturgiou hlavnej programovej línie a vytvorením rámca nadstavbových aktivít, čím napĺňa koncepciu rozvoja divadla vypracovanú súčasnou riaditeľkou Zuzanou Hekel vo výberovom konaní z roku 2018 (koncepcia je k dispozícii na vyžiadanie). Zamestnaneckú štruktúru divadla tvorí 70 pracovníkov rozdelených na päť úsekov vedených úsekovými riaditeľmi. Organizačný poriadok divadla je zverejnený na webe www.djp.sk.