Charakteristika spoločnosti

Divadlo Aréna je divadlom s najdlhšou históriou v Bratislave.
Ponúka bez žánrový repertoár a množstvo zaujímavých koncertov a iných kultúrnych projektov.