Charakteristika spoločnosti

Divadlo ARÉNA patrí k jednej z najvýraznejších divadelných, ale i multikultúrnych scén na Slovensku a profiluje sa ako divadlo aktuálnych tém, kritického pohľadu, modernej formy a historicko-politického kontextu. Inscenácie Divadla ARÉNA reprezentujú súčasnú slovenskú divadelnú tvorbu na mnohých domácich i medzinárodných festivaloch. Divadlo ARÉNA patrí svojou tradíciou medzi najstaršie divadlá v Bratislave a spadá pod zriaďovateľskú kompetenciu Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky práce: Divadlo Aréna

1 - 1 z 1