860 - 1 000 EUR

Pokladníčka, správca majetku organizácie

Divadelný ústav

Miesto práce
Divadelný ústav, Jakubovo nám., Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
november 2019
Celková mzda (brutto)
860 - 1 000 EUR

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Samostatne vykonávanie pokladničnej činnosti – vedenie eurovej a valutovej pokladne v elektronickej forme.
Predkontovávanie pokladničných účtovných dokladov, kontrola ich formálnej a vecnej stránky, podávanie návrhov na ich odstránenie.
Vedenie evidencie príkazov na tuzemské a zahraničné služobné cesty, evidencie o poskytnutých preddavkoch na služobné cesty a sledovanie včasnosti ich vyúčtovania.
Likvidácia náhrad cestovných výdavkov pri tuzemských služobných cestách podľa zákona o cestovných náhradách.
Zabezpečovanie styku s bankovou inštitúciou.
Vyúčtovávanie a kontrola vecnej a formálnej stránky nákupov v hotovosti.
V oblasti správy investičného majetku vedenie operatívnej evidencie investičného a drobného hmotného a nehmotného majetku organizácie.
Vykonávanie fyzickej inventarizácie HIM a DHIM podľa pokynov a v spolupráci s členmi inventarizačných komisií.
Riadenie a vykonávanie činnosti vyraďovacej a likvidačnej komisie
Vyhotovovanie inventarizačných súpisov HIM A DHIM podľa umiestnenia a porovnávanie skutočných a účtovných stavov uvedeného majetku s evidenciou.
Poskytovanie ekonomických služieb pracovníkom iných organizačných zložiek
Kontrola pokladničných účtovných dokladov, kontrola ich formálnej a vecnej stránky, podávanie návrhy na ich odstránenie.
Vedenie evidencie príkazov na tuzemské a zahraničné služobné cesty, evidenciu o poskytnutých preddavkoch na služobné cesty a sledovanie včasnosť ich vyúčtovania.
Zodpovednosť za evidenciu objednávok a ich obeh a zverejňovanie v zmysle zákona
Evidencia zmlúv a spolupráca pri ich zverejňovaní v zmysle zákona č.211/2001
Vyúčtovávanie a kontrola vecnej a formálnej stránky cestovných príkazov.
Dodržiavanie bezpečnostných predpisov.
Plnenie ďalších úloh, na základe poverenia vedúcej oddelenia alebo riaditeľky DÚ.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny podľa tarifnýh tabuliek v zmysle Záona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( platová trieda 5), dosiahnutého vzdelania, praxe a osobného ohodnotenia

Zamestnanecké výhody, benefity

stravné lístky aj počas dovoleniek
podpora sporenia v III. pilieri

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

11.11.2019 (ostáva ešte 22 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti

Pokladňa - pokročilý
Skladové hospodárstvo - pokročilý
Strojopis - pokročilý
Hospodárska korešpondencia - pokročilý
Microsoft Excel - expert
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Windows - pokročilý

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Divadelný ústav je celoslovenskou špecializovanou organizáciou v priamom riadení Ministerstva kultúry SR, ktorá sa ako jediná inštitúcia na Slovensku zaoberá dokumentáciou divadelnej kultúry od vzniku prvej profesionálnej scény v roku 1920. Systematicky zhromažďuje, ochraňuje a vedecky spracováva, využíva a sprístupňuje zbierkové, archívne a dokumentačné fondy vo vzťahu ku komplexnej dokumentácii dejín slovenského profesionálneho divadla. Fondy a zbierky sprístupňuje formou výstav. Vydáva odbornú teatrologickú literatúru, spracúva štatistické ukazovatele o slovenskom profesionálnom divadle. Zabezpečuje komplexný informačný systém o profesionálnom divadle na Slovensku, prezentáciu slovenského divadla v zahraničí.

Divadelný ústav je od roku 2002 na základe súhlasu Ministerstva vnútra SR, sekcie verejnej správy, odbor archívnictva a spisovej služby Archívom osobitného významu, od roku 2005 zaradený medzi špecializované verejné archívy a na základe osvedčenia akreditačnej komisie MK SR akreditovaným pracoviskom pre vedu a výskum. Od roku 2006 plní úlohy Múzea Divadelného ústavu.

Počet zamestnancov

25-49 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Divadelny ustav
Jakubovo namestie 12
813 57 Bratislava
http://www.theatre.sk
ID: 3782200   Dátum zverejnenia: 11.10.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny podľa tarifnýh tabuliek v zmysle Záona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( platová trieda 5), dosiahnutého vzdelania, praxe a osobného ohodnotenia