Dramaturg Štúdia 12 DÚ

Divadelný ústav

Miesto práce
Divadelný ústav, Jakubovo nám., Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.09.2018
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
podľa tarifných tabuliek v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (platová trieda 10), dosiahnutého vzdelania a praxe, osobného ohodnotenia

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Samostatné organizovanie, zabezpečovanie a realizácia kultúrnych a vzdelávacích podujatí, programových a produkčných činností v Štúdiu 12 Divadelného ústavu s diferencovaným prístupom pre jednotlivé skupiny návštevníkov (napr. deti, občania so zdravotným postihnutím).

• vypracovanie ročného dramaturgického plánu priestoru Štúdia 12 – hlavný divadelný program a sprievodné performatívne podujatia (hudobné, tanečné, výtvarné, a iné)
• zodpovednosť za vypracovanie koncepcie sprievodných akcií (nové podujatia, nové formáty, diskusné aktivity, vzdelávacie programy, a iné) , koncipovanie rozličných dramaturgických cyklov a ich napĺňaní
• spolupráca pri realizácii diel produkovaných Štúdiom 12 s autorom, režisérom a dirigentom
• zabezpečenie mesačného repertoáru Štúdia 12
• zostavovanie mesačného programu
• zodpovednosť za tvorbu textov pre mesačný program a pre webovú prezentáciu
• koordinácia a zabezpečenie súťaže Dráma a Dramaticky mladí, od vypracovania
štatútu až k vyhláseniu víťazov a odovzdaniu cien
• vyhľadávanie a štúdium nových dramatických textov domácich i zahraničných autorov
• návrhy zmlúv s umelcami, pracujúcimi pre Štúdio 12
• tvorba tlačových správ v spolupráci s pracovníkmi v oblasti PR a mediálnej komunikácie
• tvorba evaluačných správ v spolupráci s produkciou Štúdia 12
• oslovovanie tvorcov na spoluprácu v Štúdiu 12
• posudzovanie projektov, ktoré sa uchádzajú o hosťovanie v Štúdiu 12
• vyhľadávanie a štúdium nových dramatických textov domácich i zahraničných autorov
• spolu - koordinácia umeleckých projektov, v ktorých je Štúdio 12 partnerom
• oslovovanie zahraničných tvorcov a subjektov na projekty medzinárodnej spolupráce
• spolupráca na projektoch s ostatnými oddeleniami Divadelného ústavu
• plnenie ďalších úloh na základe poverenia riaditeľkou DÚ
• dodržiavanie všetkých zákonov a interných predpisov súvisiacich s náplňou práce dramaturga Štúdia 12
• dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov týkajúcich sa práce v Štúdiu 12 Divadelného ústavu.

Informácie o výberovom konaní

Okrem CV prosíme zaslať portfólio, pokiaľ ho máte.
Je potrebné vypracovať modelové zadanie k nasledujúcim úlohám:
1. Návrh rámcového dramaturgického plánu na divadelnú sezónu 2018/2019.
Plán nemusí byť viazaný na konkrétne dátumy, zaujímajú nás hlavne typy a skladba vybraných podujatí v dramaturgickom pláne a to, v akej periodicite by sa podľa Vás mali realizovať. Pri tvorbe tohto návrhu, prosím, vychádzajte z reálneho stavu a možností Štúdia 12.

2. Návrh aspoň jedného nového projektu, ktorý by podľa Vás mal byť zaradený do divadelnej sezóny 2018/2019.
Môže sa jednať o konkrétnu inscenáciu/inscenácie, cyklus podujatí alebo iné kultúrne podujatie – aký druh a formát si zvolíte je len na Vašej kreativite.

3. Ktorú časť v rámci fungovania Štúdia 12 by bolo podľa Vás prínosné zmeniť a akým spôsobom?
Návrh zmeny sa môže týkať akejkoľvek súčasti Štúdia 12 od samotnej prevádzky, rámcovej dramaturgie, konkrétnych podujatí, až po technickú stránku priestoru. Môžete navrhnúť ľubovoľný počet zmien, ale takisto môžete neuviesť žiadnu, ak je podľa Vás súčasný chod Štúdia 12 taký, ako si ho predstavujete.

Výberové konanie sa uskutoční koncom júna, resp. začiatkom júla 2018. Uchádzači budú informovaní prostredníctvom e-mailu/telefónu jednotlivo.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

umelecký alebo humanitný odbor

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

príjemné vystupovanie voči klientom a kolegom
samostatnosť pri výbere a zostavovaní programov

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Divadelný ústav je celoslovenskou špecializovanou organizáciou v priamom riadení Ministerstva kultúry SR, ktorá sa ako jediná inštitúcia na Slovensku zaoberá dokumentáciou divadelnej kultúry od vzniku prvej profesionálnej scény v roku 1920. Systematicky zhromažďuje, ochraňuje a vedecky spracováva, využíva a sprístupňuje zbierkové, archívne a dokumentačné fondy vo vzťahu ku komplexnej dokumentácii dejín slovenského profesionálneho divadla. Fondy a zbierky sprístupňuje formou výstav. Vydáva odbornú teatrologickú literatúru, spracúva štatistické ukazovatele o slovenskom profesionálnom divadle. Zabezpečuje komplexný informačný systém o profesionálnom divadle na Slovensku, prezentáciu slovenského divadla v zahraničí.

Divadelný ústav je od roku 2002 na základe súhlasu Ministerstva vnútra SR, sekcie verejnej správy, odbor archívnictva a spisovej služby Archívom osobitného významu, od roku 2005 zaradený medzi špecializované verejné archívy a na základe osvedčenia akreditačnej komisie MK SR akreditovaným pracoviskom pre vedu a výskum. Od roku 2006 plní úlohy Múzea Divadelného ústavu.

Počet zamestnancov

25-49 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Divadelny ustav
Jakubovo namestie 12
813 57 Bratislava
http://www.theatre.sk
ID: 3413400   Dátum zverejnenia: 13.6.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   podľa tarifných tabuliek v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (platová trieda 10), dosiahnutého vzdelania a praxe, osobného ohodnotenia