Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť prevádzkuje kaviareň/bar v obchodnom centre v Žiline