Charakteristika spoločnosti

elektro-montážne práce v budovách
a
montáž fotovoltických systémov