Charakteristika spoločnosti

Švajčiarska silne rozvíjajúca sa spoločnosť, zameraná na výrobu mechanických komponentov na CNC strojoch pre priemyselný a dopravný priemysel.
Sme úspešným držiteľom certifikátu kvality ISO 9001:2015