Charakteristika spoločnosti

DIMANO, a. s., je znalostná spoločnosť, špecialista v týchto oblastiach:
– správa a riadenie biznis informácií, procesov a dokumentov
– dodávky a servis bankových zariadení

Zobraziť celú charakteristiku
Hlavným zameraním spoločnosti DIMANO, a. s., v oblasti IT sú:
– konzultačné a softvérové služby pre ECM, DMS a BPM
– produkty vlastného vývoja (Java, ASP.NET)

www.dimano.sk

Skryť celú charakteristiku