Charakteristika spoločnosti

Digital Systems a.s. je spoločnosť orientovaná na vývoj softvéru, služieb a poradenstvo, pričom zapĺňa potrebu trhu pre profesionálnu, na zákazníka orientovanú spoločnosť špecializujúcu sa na SWIFT a finančný segment. Spoločnosť týmto kladie dôraz na služby, podporu a vlastné produkty v oblasti platobného styku a tým sa odlišuje od iných IT spoločností všeobecne orientované a roztrieštené svojim zameraním na rôzne segmenty.

Ponuky práce: Digital Systems a.s.

1 - 1 z 1