Charakteristika spoločnosti

Digital Systems a.s. je spoločnosť orientovaná na vývoj softvéru, služieb a poradenstvo, pričom zapĺňa potrebu trhu pre profesionálnu, na zákazníka orientovanú spoločnosť špecializujúcu sa na na finančný segment, SWIFT a oblasť prevencie prania špinavých peňazí. Spoločnosť týmto kladie dôraz na služby, podporu a vlastné produkty v kľúčových oblastiach a tým sa odlišuje od iných IT spoločností všeobecne orientované a roztrieštené svojim zameraním na rôzne segmenty.