Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Digital Design, s.r.o. sa zaoberá vývojom a výrobou jednoúčelových strojných zariadení a častí strojov, oceľových konštrukcii a zámočníckych prvkov.