Charakteristika spoločnosti

DICIT spol. s r.o je popredný poskytovateľ v oblasti návrhu, realizácie a prevádzky dátových centier a sekundárnej infraštruktúry určených na podporu dostupnosti a integrity kritických procesov , ktorá pôsobí na trhu viac ako 10 rokov. Medzi klientami spoločnosti sú významné inštitúcie z odvetví telekomunikácií, verejného sektoru, financií a priemyslu.