Charakteristika spoločnosti

Hlavnou činnosťou firmy je špedícia-zasielateľstvo.