Charakteristika spoločnosti

Neštátne zdravotnícke zariadenie -Vysokošpecializovaný odborný ústav pre deti s poruchami reči a učenia s celoslovenskou pôsobnosťou. Diagnostická, liečebno - preventívna zdravotná starostlivosť v odbore klinická logopédia, klinická psychológia, liečebná pedagogika.

Ponuky práce: DIALÓG spol. s r. o.

1 - 3 z 3