Charakteristika spoločnosti

Aktivity spoločnosti sú zamerané najmä na oblasť dodávok materiálov pre výrobu nábytku a interiérov a výstavbu detských ihrísk.