Charakteristika spoločnosti

Konzultačná a obchodná spoločnosť, zameranie na Projektový manažment, Data privacy - GDPR.