Charakteristika spoločnosti

Nemecká škola v Bratislave patrí do siete nemeckých škôl v zahraničí, založená bola v septembri 2005. Zriaďovateľom je Nemecké školské združenie, ktoré pracuje na základe neziskovej spoločnosti. K nášmu zariadeniu patria: materská škola, základná škola a gymnázium. Nemeckú školu v súčasnosti navštevuje 380 detí a žiakov. Vyučovacím jazykom je nemecký a slovenský jazyk.

Ponuky práce: Deutscher Schulverein

1 - 2 z 2