Zažime to spolu.

O DTSE SK

Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o. (DTSE SK) pôsobí na Slovensku od roku 2009 s cieľom poskytovať služby v oblasti účtovníctva a nákupu pre koncernové spoločnosti skupiny Deutsche Telekom v rámci celého sveta.

Od roku 2013 sa aktívne podieľame na medzinárodnom projekte, ktorý sa zaoberá implementáciou jednotnej SAP platformy v rámci skupiny.

DTSE SK je dcérskou spoločnosťou Deutsche Telekom (DT), ktorá je poprednou svetovou spoločnosťou v oblasti telekomunikácií. DT zamestnáva takmer 228.000 zamestnancov vo viac ako 50 krajinách sveta a so svojimi značkami T-Home, T-Mobile a T-Systems ponúka zákazníkom pevné linky, širokopásmové pripojenie, mobilné siete aj komplexné ICT riečenia pre firmy. My, Deutsche Telekom, sme viac ako len ďalšia spoločnosť, ktorá zabezpečuje vytváranie infraštruktúry. Za akýchkoľvek okolností sme dôveryhodným spoločníkom ako v súkromnom, tak aj v pracovnom živote ľudí. Našou víziou je stať savedúcim európskym poskytovateľom telekomunikačných služieb vo svete.

Naše oddelenia

Procure to Pay (PTP) – oddelenie poskytuje operatívny nákup a účtovné služby pre vybraných zákazníkov. Celý obchodný proces zahŕňa spracovanie nákupných požiadaviek od objednávky, príjmu tovaru, fakturácie až po konečné spracovanie platby vrátane bankových operácií. Súčasťou oddelenia je Process Management, ktorý zodpovedá za analýzu procesov a identifikáciu možností optimalizácie.

Travel Expenses – zabezpečuje proces kontroly a spracovania vyúčtovaní služobných ciest koncernových zamestnancov DT. Pracuje so systémom Travel Manager v SAP HR systéme. Zabezpečuje taktiež spracovanie vyúčtovaní drobných výdavkov interných zamestnancov.

General Ledger - oddelenie hlavnej knihy efektívne a účinne poskytuje uzávierkové služby pre svojich koncernových zákazníkov, pričom ide o koncový bod každej mesačnej účtovnej závierky. Dôraz sa kladie na zvyšovanie automatizácie a štandardizácie všetkých účtovných a uzávierkových procesov. Efektívnosť procesov je zabezpečená vďaka úzkej spolupráci so všetkými oddeleniami.

Asset Accounting – oddelenie sa zaoberá posudzovaním nákupov majetku z pohľadu IFRS, účtovaním majetkových transakcií (zaradenie, vyradenie, transfery majetku), aktualizácii a zmenám na kartách majetku, spúšťaním uzávierkových transakcií (periodické účtovanie, odpisy atď.), rekonciliáciou medzi stavom majetku a hlavnou knihou, ad-hoc reportami. Členovia tímu participujú na projektoch, aktívne komunikujú so zákazníkom, reagujú na ich otázky a požiadavky.

Accounts Receivable – oddelenie pre svojich koncernových zákazníkov poskytuje účtovanie a vystavovanie vyšlých faktúr, alokáciu platieb, účtovanie zápočtov až po spracovávanie upomienok aprípravy podkladov pre uzávierkové práce. Dôraz sa kladie na zvyšovanie automatizácie celého procesu, ako aj vytvorenie integrovaného procesného pohľadu.

Naše firemné princípy
Prečo My?

Zaži svoju kariéru
Nauč sa všetko potrebné v roli Juniora. Uplatni skúsenosti na pozícii Seniora. Rozšír svoje vedomosti v inom tíme. Veď svoj tím k úspechom. Využi expertnú znalosť v inovatívnych projektoch.

Zaži prácu v tíme
V Telekome nepoznáme obmedzenia. My riadime naše kroky. My sme receptom na úspech. Pretože v Telekome sa najväčšie talenty prejavujú v tíme, vždy sme lepší spolu.

Zaži prácu a život
Prines radosť zo života aj za svoj pracovný stôl. Práca a život: pre teba, idú ruka v ruke. Práca a život: spolu, sú väčšou zábavou. Telekom ponúka voľnosť získať čo najviac z oboch.

Zaži budúcnosť
Byť kreatívny znamená robiť veci inak. Znamená to mať odvahu. A chopiť sa nových vecí. Tí, ktorí sa menia, vytvárajú príležitosti. Zamestnanci Telekomu myslia a konajú inovatívne a ďaleko za hranicami tu a teraz.

Zaži vodcovstvo
Buď jedným z nich. Odhodlaný jednotlivci s rôznymi zručnosťami: počúvanie, komunikácia, presviedčanie. Hľadanie riešení so svojim tímom. Predovšetkým: vzbudzovanie nadšenia pre to, čo robíme.

Ponuky spoločnosti e-mailom