Charakteristika spoločnosti

Advokátska kancelária DETVAI LUDIK MALÝ UDVAROS je prestížnou slovenskou advokátskou kanceláriou s viac ako dvadsaťpäťročnou tradíciou. Hlavné zameranie kancelárie je v oblasti obchodného práva, avšak vo veľkej miere sa venuje aj iný odvetviam práva, vrátane trestného práva. Sprevádzame firmy už od ich založenia a podľa ich požiadaviek im radíme pri ich činnosti. Zastupujeme klientov pri akvizíciách, v bankovníctve a poisťovníctve, vo veciach cenných papierov, pri kúpe a predaji nehnuteľností, uzatváraní nájomných a leasingových zmlúv. Súčasťou našej činnosti je aj zastupovanie klientov v súdnych sporoch (predovšetkým obchodných sporoch), v správnom konaní pred rôznymi úradmi, v daňových veciach. Máme skúsenosti i v oblasti právnej problematiky rozhlasového a televízneho vysielania, odpadov, duševného vlastníctva, farmácie, informačných technológií a ďalších. Medzi našich klientov patria subjekty a jednotlivci z celého sveta, vrátane nadnárodných spoločností.