Odborný zamestnanec – psychológ, zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme (Ref. č.: DeD 2/2018/psych DEI)

Detský domov

Miesto práce
Rodinné domky 1, 908 51 Holíč
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
15.02.2019
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas
realizácie výchovného opatrenia v DeD a KS na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a
jeho rodinu, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny

Rámcový opis pracovnej činnosti:
- vykonávanie vstupnej a priebežnej psychodiagnostiky dieťaťa a členov jeho rodiny,
- aplikácia psychologických postupov a intervencie pri výkone opatrení SPODaSK v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPODaSK v súlade s účelom neodkladného resp. výchovného opatrenia,
- aplikácia metódy poradenskej psychológie a metódy rodinného poradenstva pri voľbe postupov riešenia sociálnej situácie dieťaťa,
- poskytovanie pomoci a psychologického poradenstva dieťaťu a jeho rodine,
- realizácia vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov,
- participácia na zhodnocovaní výchovných opatrení a navrhovaní ďalšieho postupu,
- spolupráca s ostatnými zamestnancami zariadenia a úradmi PSVR,
- spolupráca s viacerými subjektmi a špeciálne konzultácie na účely rozhodovania voľby o opatrení SPODaSK pri riešení sociálnej situácii dieťaťa.

Informácie o výberovom konaní

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

1.3.2019 (ostáva ešte 42 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

- II. stupeň vysokoškolského štúdia v odbore psychológia

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: profesionalita, schopnosť efektívnej
koordinácie, kooperácie a komunikácie, flexibilita, schopnosť zvládať stres a záťaž
Požadované odborné znalosti: znalosť príslušnej legislatívy najmä:
- Deklarácia práv dieťaťa,
- zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o
zmene a doplnení niektorých zákonov,

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

detský domov rodinného typu ktorého účelom je vykonávanie:
 opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia,
výchovných opatrení uložených dieťaťu, rodičovi alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, ako povinnosť podrobiť sa odbornej diagnostike, ak je to potrebné na uplatnenie primeraného opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre deti a diagnostiku nemožno zabezpečiť iným spôsobom, alebo nutnosť zúčastniť sa na výchovnom programe alebo na sociálnom programe,
výchovných opatrení, ktorými je uložená povinnosť dieťaťu, rodičovi alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu, uložených na zabezpečenie účelu výchovného opatrenia alebo neodkladných opatrení,
 opatrení na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania
- krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom
rodinnom prostredí,
- porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodu problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, širšom sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahoch,

Adresa spoločnosti

Detský domov
Rodinné domky 1
90851 Holíč
http://ddholic.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Denisa Grúberová
Tel.: +421917773126
E-mail: poslať životopis
ID: 3339286   Dátum zverejnenia: 14.1.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   dohodou