Vedúci úseku starostlivosti o deti - sociálny pracovník (Ref. č.: DeD 6/2018/VÚSoD)

Detský domov

Miesto práce
Rodinné domky 1, 908 51 Holíč
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
15.11.2018
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
dohodou

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Vedúci úseku starostlivosti o deti je zamestnancom detského domova, ktorý zabezpečuje plynulý chod samostatných skupín, zodpovedá za dodržiavanie predpisov a interných noriem na úseku starostlivosti o deti. Predkladá riaditeľovi návrhy na riešenie zásadných otázok fungovania výchovy, samostatne rozhoduje o riešení interných otázok na úseku starostlivosti o deti.

Informácie o výberovom konaní

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa v odbore Sociálna práca
Požadované odborné znalosti: znalosť príslušných zákonov, najmä zákona:
- znalosť zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
- znalosť zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- znalosť zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

sociálna práca

Ostatné znalosti

Hospodárska korešpondencia - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
- riadiace schopnosti, pozitívny vzťah k deťom,
- psychologická spôsobilosť v zmysle zákona 305/2005 Z.Z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- plniť úlohy v stanovených termínoch a v požadovanej kvalite
- schopnosť správne a s určitosťou identifikovať potreby dieťaťa
- schopnosť pracovať v tíme, podieľať sa na riešení problémov, rešpektovať
a dodržiavať dohodnuté postupy a pravidlá
- vzniknutý problém riešiť okamžite, hľadať riešenia a aplikovať v konkrétnej situácii
- schopnosť komunikovať otvorene, včas, presne, úplne
- schopnosť odborne rásť, získané odborné znalosti aktívne aplikovať do praxe
- flexibilita, kreativita, empatia, komunikatívnosť, trpezlivosť, zodpovednosť,
- skúsenosti s výchovou detí /vítané sú zvlášť s výchovou detí zo znevýhodneného
prostredia/,

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

detský domov rodinného typu ktorého účelom je vykonávanie:
 opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia,
výchovných opatrení uložených dieťaťu, rodičovi alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, ako povinnosť podrobiť sa odbornej diagnostike, ak je to potrebné na uplatnenie primeraného opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre deti a diagnostiku nemožno zabezpečiť iným spôsobom, alebo nutnosť zúčastniť sa na výchovnom programe alebo na sociálnom programe,
výchovných opatrení, ktorými je uložená povinnosť dieťaťu, rodičovi alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu, uložených na zabezpečenie účelu výchovného opatrenia alebo neodkladných opatrení,
 opatrení na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania
- krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom
rodinnom prostredí,
- porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodu problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, širšom sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahoch,

Adresa spoločnosti

Detský domov
Rodinné domky 1
90851 Holíč
http://ddholic.sk
ID: 2668745   Dátum zverejnenia: 24.9.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   dohodou