Profesionálny rodič

Detský domov Komárno

Miesto práce
Mieru 3, okres Komárno
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
od 672,00 EUR

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Hlavné úlohy: zamestnanec detského domova, ktorý poskytuje starostlivosť určenému počtu detí vo svojom domácom prostredí (v zmysle § 1 vyhlášky č. 643/2008 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Informácie o výberovom konaní

Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží
a) žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu: 3/2018,
b) kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
c) kópia certifikátu o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti
d) profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe,
e) výpis z registra trestov nie staršie ako tri mesiace ( predložiť najneskôr deň pred podpísaním pracovnej zmluvy),
f) výpis z registra trestov manžela v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 53 ods. 5, nie starší ako 3 mesiace ( predložiť najneskôr deň pred podpísaním pracovnej zmluvy),
g) písomný súhlas partnera na výkon PR,
h) doklad, prípadne čestné prehlásenie preukazujúce že nehnuteľnosť uchádzača spĺňa podmienky zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti o ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a iné s tým súvisiace platné bezpečnostné predpisy,
i) čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti,
j) motivačný list,
k) písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 07.03.2018. V prípade absencie niektorého z vyššie uvedených dokladov alebo v prípade nekompletných dokladov (bez originál podpisov) nebude uchádzač pozvaný na výberové konanie. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a uchádzači spĺňajúci podmienky budú pozvaní na výberové konanie.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Jazykové znalosti

Maďarský jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

zodpovednosť, kladný vzťah k deťom, tímová práca, rodinné zázemie, podpora rodiny, flexibilita, kreativita, záujem ďalej sa vzdelávať, schopnosť zvládať záťaž

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Poskytovanie starostlivosti deťom v centre pre deti a rodiny.

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Detský domov Komárno
Mieru 3
94501 Komárno
http://www.detskydomovkomarno
ID: 3304919   Dátum zverejnenia: 7.2.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   od 672,00 EUR