Sociálny pracovník

Detský domov Komárno

Miesto práce
Mieru 3, okres Komárno
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ihneď
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
od 564,00

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Hlavné úlohy:
- koordinuje a informuje profesionálnych rodičov
- vypracovávanie individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa v spolupráci s ostatnými členmi odborného tímu a PR
- poskytovanie sociálneho poradenstva pre profesionálneho rodiča
- zabezpečenie kontaktu dieťaťa s biologickou rodinou
- spolupráca s orgánom SPODaSK a obcou pri koordinovaní sociálneho plánu práce s dieťaťom a rodinou

Informácie o výberovom konaní

Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží
a) žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu: 2/2018,
b) kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu, potvrdzujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
c) kópiu výpisu z registra trestov nie staršie ako tri mesiace ( predložiť najneskôr deň pred podpísaním pracovnej zmluvy),
d) profesijný štruktúrovaný životopis,
e) čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách b) až d),
f) čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
g) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním svojich osobných údajov pre účely výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti o pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 07.03.2018. V určenom termíne ich zasielajte na adresu detského domova, ktorý je uvedený v texte inzerátu. V prípade absencie niektorého z vyššie uvedených dokladov alebo v prípade nekompletných dokladov (bez originál podpisov) nebude uchádzač pozvaný na výberové konanie. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a uchádzači spĺňajúci podmienky budú pozvaní na výberové konanie.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

sociálna práca

Osobnostné predpoklady a zručnosti

profesionalita, schopnosť efektívnej koordinácie, kooperácie a komunikácie, flexibilita, schopnosť zvládať stres a záťaž

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti deťom v detskom domove.

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Detský domov Komárno
Mieru 3
945 01 Komárno
http://www.detskydomovkomarno
ID: 3304916   Dátum zverejnenia: 7.2.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   od 564,00