Charakteristika spoločnosti

Centrum pre deti a rodiny Pezinok - štátna rozpočtová organizácia