Charakteristika spoločnosti

Sme súkromné zážitkové jasle v Bratislave/ Ružinov pre všetky detičky od 12mesiacov do 6 rokov.
V našom zariadení uplatňujeme princípy idividuality, a jedinečnosti dieťaťa.
Podnecujeme deti k tvorivosti a kreativite.
U nás ponúkame istoty vo všetkých smeroch - rodinné prostredie, láskavý personál, jedinečné aktivity.