Terénny sociálny pracovník

Depaul Slovensko, n.o.

Miesto práce
Mokrohájska 6, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok, skrátený úväzok, na dohodu (brigády)
Termín nástupu
01.05.2018

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Popis práce terénneho sociálneho pracovníka:
aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie ľudí so sociálnymi problémami, odborné posudzovanie životnej situácie človeka, poskytovanie informácií v krízových situáciách a zabezpečenie potrebných sociálnych služieb, individuálne plánovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní ľudských práv, oprávnených záujmov a pri riešení osobných záležitostí;sprevádzanie človeka, orientácia v aktuálne platnej legislatíve, facilitácia pri riešení konfliktov v lokalite, case management, administratívne spracovanie výkonu svojej práce, v prípade potreby koordinácia aktivít so zainteresovanými verejnými a neziskovými inštitúciami a iné.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

770 EUR (720 EUR základná mzda + 50 EUR osobné ohodnotenie)

Informácie o výberovom konaní

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť do kancelárie Depaul Slovensko na Mokrohájskej ceste 6 v Bratislave alebo poštou zaslať na adresu Depaul Slovensko, Kapitulská 18, 814 14 Bratislava. Na obálku prosím pripíšte Výberové konanie na pozíciu TSP.Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

Miestom výkonu práce sú miesta, kde sa zdržiavajú ľudia bez domova, a to v mestských častiach Bratislavy – Karlova Ves a Dúbravka a kancelária TSP/TP v priestoroch Depaul Slovensko na Mokrohájskej ulici v Bratislave. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1.5.2018

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

Terénny sociálny pracovník - ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo pedagogické zameranie

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky).
Ďalšie vzdelávanie, ktorého cieľom je priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností potrebných na vykonávanie pracovných činností v oblasti terénnej sociálnej práce (zohľadňuje sa rozsah vzdelávania, zameranie vzdelávania, získané certifikáty a podobne).

Ďalšie vzdelávanie sa môže realizovať prostredníctvom:

špecializačného vzdelávania zabezpečovaného strednými školami alebo vysokými školami nadväzujúcimi na získanú kvalifikáciu,
účasťou na akreditovaných kurzoch,
účasťou na školiacich akciách v sociálnej oblasti,
účasť na certifikovaných sociálno-psychologických výcvikoch,
lektorská činnosť a publikačná činnosť,
účasť na supervíznych programoch.
Objektívne preukázateľné skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou, napríklad pôsobeniev komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením v rámci poskytovania sociálnych služieb, komunitných aktivít, dobrovoľníckych alebo pobytom v komunitách postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením (do tohto kritéria sa nezapočítava účasť na organizovaní aktivačných prác alebo administratívna práca a podobné činnosti, aj keď boli vykonávané v kontakte s príslušníkmi cieľovej skupiny).
Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Depaul Slovensko pomáha ľuďom v núdzi - ľuďom bez prístrešia, znevýhodneným a sociálne vylúčeným. Jeho cieľovou skupinou sú ľudia dlhodobo žijúci bez domova, trpiaci závislosťami, zanedbaní po fyzickej aj psychickej stránke.

Depaul Slovensko prevádzkuje nízkoprahové zariadenia pre ľudí bez domova. Organizácia vznikla v roku 2006 ako reakcia na krízovú situáciu, kedy na následky zimy zomrelo v Bratislave 19 ľudí bez domova. Každý deň zabezpečuje nocľah a stravu pre 200-250 klientov. Od založenia to už je viac ako 400.000 nocľahov.

Materskou spoločnosťou je Depaul International, ktorá má pobočky aj v iných krajinách - vo Veľkej Británii, Írsku, Francúzsku, na Ukrajine a v USA.

Počet zamestnancov

25-49 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Depaul Slovensko, n.o.
Kapitulská 18
814 14 Bratislava
http://www.depaulslovensko.org
ID: 3234950   Dátum zverejnenia: 15.3.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   770 EUR (720 EUR základná mzda + 50 EUR osobné ohodnotenie)