Charakteristika spoločnosti

Sme spoločnosť zaoberajúca sa prácou v elektroinštalácií. Zameriavame sa na silnoprúd, slaboprúd, zabezpečovacie systémy, bleskozvody, prípojky NN VN.
Vykonávame revízie a prípadne odstraňovanie závad.