Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť s viac ako 25. ročnou tradíciou podnikajúca v oblasti komplexnej ochrany majetku, informačných a komunikačných technológií.