Charakteristika spoločnosti

moderná nezmluvná ambulancia zubného lekárstva v Bratislave so širokým spektrom stomatologických výkonov. www.deltamed.sk