Charakteristika spoločnosti

Správa registratúry patrí medzi kľúčové činnosti spoločnosti DELTA Consult, a.s. Profesionálne sme sa ňou začali zaoberať v roku 1998 ako jedna z prvých firiem na Slovensku. V registratúrnom stredisku spoločnosti sa nachádzajú písomnosti 110 firiem, ktoré využívajú naše služby v rôznom rozsahu.