Charakteristika spoločnosti

Medzinárodný nákup a predaj poľnohospodárskych komodít. Skladovanie, sušenie, čistenie vlastného tovaru.