Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Delphia s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti energetiky s cieľom znížiť energetickú náročnosť budov.
Ďalšia divízia Pľúca budov sa zameriava na čistenie a dezinfekciu vzduchotechniky.