Audit Analytik

Koho hľadáme:
• Máš vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa ekonomického zamerania?
• Hovoríš dobre po anglicky a máš plynulú slovenčinu?
• Máš rozvinuté komunikačné zručnosti?
• Disponuješ dobrými analytickými a počítačovými zručnosťami (MS Office, internet)?
• Máš záujem budovať vzťah s klientom a porozumieť jeho prostrediu?
• Si ochotný/á cestovať?
• Si iniciatívny/a a motivuje ťa cesta sebavzdelávania?

Ak si na viaceré otázky odpovedal/a áno, tvoja budúca pozícia by mohla vyzerať takto:

• práca na všetkých fázach auditného procesu pre rôzne národné a nadnárodné spoločnosti a inštitúcie,
• analýza dát a kontrolných procesov klienta, využívanie technológií pri práci s informáciami (finančné údaje a výkazy, účtovné záznamy atď.),
• práca na projektoch so skúsenejšími kolegami a zabezpečovanie dodržiavania stanovených termínov,
• používanie osvedčenej metodiky a auditných nástrojov spoločnosti Deloitte.

My v Deloitte veríme, že skvelí ľudia tvoria skvelú spoločnosť. Našich ľudí si vážime, a preto im ponúkame široké portfólio finančných aj nefinančných benefitov.

Čo ponúkame:
• Získavanie odborných licencií a kvalifikácie,
• neustály rozvoj a vlastnú kariérnu cestu,
• atraktívne odmeňovanie a benefity,
• lokálne aj medzinárodné projekty,
• priateľské a flexibilné pracovné prostredie,
• komplexný prehľad o fungovaní lokálneho podnikateľského prostredia,
• účasť na školiacom programe šitom na mieru,
• koučing zo strany seniorov a manažérov, ktorý ti pomôže získať väčšiu samostatnosť a technické know-how, a umožní tak rýchly kariérny rast.

Náš tím
Oddelenie auditu v našej spoločnosti tvorí efektívny tím juniorov, ktorý dopĺňajú skúsení profesionáli s viacročnou praxou a vášňou pre to, čo robia. Pridaj sa k nám a staň sa jedným z hrdých ambasádorov značky Deloitte v podnikateľskom prostredí.
Pretože robíme veci, na ktorých záleží. Bodka.


Date of start
august 2018
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/sk/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 200,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.

By clicking the "Submit" button on our job application page and submitting your information through this site, you agree to the processing of personal data that you provide to Deloitte Central Europe in the meaning of Act No. 122/2013 Coll. on Personal Data Protection as amended. Without submitting your personal data it is impossible to file your job application.

Your personal data shall be used only to consider your suitability for employment and for internal statistics and reporting purposes. You agree that, where appropriate, Deloitte Central Europe may transfer your personal data to its affiliates and related entities within Deloitte Central Europe region for the above specified purposes and under the conditions of Act on Personal Data Protection. If you are not subsequently offered employment by Deloitte, you agree that Deloitte Central Europe may retain and use your personal data for an indefinite period of time so as to be able to consider your application later if a suitable position becomes available and, if appropriate, to refer back to your application if you apply again. If you wish to have your personal data permanently removed from our database, please submit your request to cermssupport@deloitteCE.com with ‘‘REMOVE‘‘ in the subject line.

ID: 3260915   Dátum zverejnenia: 5.12.2017