Senior konzultant IT Audit

Hľadáme nového kolegu pre naše oddelenie riadenia rizík, ktorý bude poskytovať poradenstvo v oblasti auditu bezpečnosti IT a IS. Ponúkame výbornú príležitosť na odborný a osobný rozvoj. Čaká Ťa zaujímavá práca na klientskych projektoch v mladom dynamickom kolektíve a podpora pri maximálnom využívaní príležitostí, ktoré ako firma poskytujeme.


Náplň práce:
• vykonávanie overenia bezpečnosti v oblasti informačných systémov a IT u našich klientov spolu s manažérmi;
• každodenná komunikácia s klientmi – najmä pracovníkmi IT a bezpečnosti pre účely získania informácii potrebných pre audit;
• vypracovanie, vykonávanie a dokumentovanie audítorských postupov;
• identifikácia, validácia a testovanie interných kontrolných postupov podľa medzinárodných štandardov (ISO 27002:2013) a auditných metodík;
• príprava výstupov pre audítorský tím a klienta;
• poskytovanie konzultácií v oblasti riadenia rizík informačnej bezpečnosti;
• overovanie nastavenia bezpečnosti operačných systémov (Windows, UNIX, AIX, OS400) a databázových systémov (MSSQL, Oracle, DB2);
• overovanie nastavenia bezpečnosti sieťových nastavení a aktívnych sieťových prvkov.


Požiadavky:
• vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa technického smeru;
• 2 - 3 roky praxe v relevantnej oblasti;
• samostatnosť pri vypracovávaní analýz a písaní reportov;
• potrebné znalosti v oblasti „Security“, znalosť normy (ISO 27002);
• CISA alebo iná certifikácia;
• pokročilá znalosť balíka MS Office (MS PowerPoint, MS Excel, MS Word);
• aktívna znalosť angličtiny, slovenčina ako materinský jazyk;
• aktívny prístup k riešeniu pridelených úloh, usilovnosť, presnosť a zodpovednosť.


Ponúkame:
• zaujímavú prácu v mladom dynamickom tíme;
• vynikajúcu príležitosť na odborný a osobný rast;
• prístup k špičkovým medzinárodným obchodným poznatkom;
• intenzívne školenia spoločnosti Deloitte na národnej a medzinárodnej úrovni;
• podporu pri získavaní odbornej kvalifikácie;
• všeobecný pohľad na business požiadavky v prepojení s IT riadením.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/sk/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 200,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.

By clicking the "Submit" button on our job application page and submitting your information through this site, you agree to the processing of personal data that you provide to Deloitte Central Europe in the meaning of Act No. 122/2013 Coll. on Personal Data Protection as amended. Without submitting your personal data it is impossible to file your job application.

Your personal data shall be used only to consider your suitability for employment and for internal statistics and reporting purposes. You agree that, where appropriate, Deloitte Central Europe may transfer your personal data to its affiliates and related entities within Deloitte Central Europe region for the above specified purposes and under the conditions of Act on Personal Data Protection. If you are not subsequently offered employment by Deloitte, you agree that Deloitte Central Europe may retain and use your personal data for an indefinite period of time so as to be able to consider your application later if a suitable position becomes available and, if appropriate, to refer back to your application if you apply again. If you wish to have your personal data permanently removed from our database, please submit your request to cermssupport@deloitteCE.com with ‘‘REMOVE‘‘ in the subject line.

ID: 3123199   Dátum zverejnenia: 12.10.2017