PR Senior Koordinátor

Hľadáme nového skúseného PR koordinátora/koordinátorku pre naše marketingové oddelenie interných služieb s kreatívnym myslením, ktorý/ktorá dokáže efektívne komunikovať a spolupracovať so zamestnancami na všetkých úrovniach. Ponúkame skvelú príležitosť na odborný a osobný rozvoj, zaujímavú prácu v dynamickom kolektíve a podporu pri maximálnom využívaní príležitostí, ktoré spoločnosť poskytuje.


Náplň práce:
• príprava podkladov pre externú a internú komunikáciu,
• príprava tlačových správ, odborných článkov, newslettrov, story placement,
• spolupráca s ostatnými oddeleniami spoločnosti,
• príprava a koordinácia distribúcie informačných materiálov (tlačové správy, pozvánky),
• implementácia a aktualizácia PR plánu,
• monitorovanie diania na trhu, monitoring médií,
• budovanie a udržiavanie dobrých vzťahov s médiami s cieľom podporovať všeobecné povedomie o spoločnosti.


Prácou v spoločnosti Deloitte získate:
• zaujímavú prácu a priateľské pracovné prostredie,
• vynikajúcu príležitosť na odborný a osobný rast,
• intenzívne školenia spoločnosti Deloitte na národnej a medzinárodnej úrovni,
• zaujímavú prácu a priateľské pracovné prostredie,
• širokú škálu zamestnaneckých výhod a atraktívne ohodnotenie,
• možnosť práce v medzinárodnom pracovnom prostredí.


Požiadavky:
• vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa,
• najmenej 3 roky praxe v PR alebo v médiách,
• pracovné skúsenosti v rámci PR, médií alebo žurnalistiky,
• ekonomické vzdelanie alebo rozhľad sú výhodou, nie podmienkou,
• výborné počítačové schopnosti (MS Word, MS Excel, PowerPoint),
• dobrá ústna a písomná znalosť anglického a slovenského jazyka.


Osobnostné predpoklady a zručnosti:
• samostatnosť v práci,
• kreatívne myslenie,
• zodpovednosť,
• pozitívne myslenie.
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/sk/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 200,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.

By clicking the "Submit" button on our job application page and submitting your information through this site, you agree to the processing of personal data that you provide to Deloitte Central Europe in the meaning of Act No. 122/2013 Coll. on Personal Data Protection as amended. Without submitting your personal data it is impossible to file your job application.

Your personal data shall be used only to consider your suitability for employment and for internal statistics and reporting purposes. You agree that, where appropriate, Deloitte Central Europe may transfer your personal data to its affiliates and related entities within Deloitte Central Europe region for the above specified purposes and under the conditions of Act on Personal Data Protection. If you are not subsequently offered employment by Deloitte, you agree that Deloitte Central Europe may retain and use your personal data for an indefinite period of time so as to be able to consider your application later if a suitable position becomes available and, if appropriate, to refer back to your application if you apply again. If you wish to have your personal data permanently removed from our database, please submit your request to cermssupport@deloitteCE.com with ‘‘REMOVE‘‘ in the subject line.

ID: 3024108   Dátum zverejnenia: 20.4.2017