Konzultant/Senior konzultant v oblasti bezpečnosti IT

Hľadáme nového kolegu pre naše oddelenie riadenia rizík s aktívnym prístupom k práci a ochotou a schopnosťou sa učiť. Ponúkame výbornú príležitosť na odborný a osobný rozvoj, zaujímavú prácu v priateľskom tímovom prostredí.Náplň práce:
• vykonávanie bezpečnostných auditov, spracovanie analýzy rizík, návrh opatrení na elimináciu zistených rizík a riadenie procesu ich implementácie,
• podpora zákazníkov v oblasti riadenia informačnej bezpečnosti,
• zavádzanie programu a jednotlivých procesov riadenia informačnej bezpečnosti,
• vytváranie politík, štandardov a manuálov v oblasti informačnej bezpečnosti,
• vykonávanie konzultačných a analytických činností v oblasti informačnej bezpečnosti,
• analyzovanie kritických procesov zákazníka, plánovanie kontinuity činnosti,
• testovanie zraniteľnosti (vulnerability scans) a vypracúvanie správ so zistenými skutočnosťami,
• navrhovanie spôsobov využitia bezpečnostných technológií, vytváranie procesov a adekvátnych výstupov na ich používanie,
• riadenie a realizácia ďalších projektov v oblasti informačnej bezpečnosti.


Požiadavky:
• výborná znalosť operačných systémov Microsoft Windows,
• výborná znalosť operačných systémov Unix,
• základná znalosť počítačových sietí,
• dobrá orientácia v protokoloch TCP/IP,
• dobrá orientácia v softvérovej bezpečnosti,
• skúsenosti s bezpečnostnými technológiami (používanie/správa),
• schopnosť udržiavať dobré vzťahy s klientmi a výborné medziľudské zručnosti,
• ochota cestovať,
• veľmi dobrá znalosť anglického jazyka a plynulá slovenčina,
• rozvinuté komunikačné zručnosti.


Vhodné zručnosti/skúsenosti, ktoré sú výhodou:
• znalosť bezpečnostných štandardov a metodológií, napr. ISO/IEC 27001:2013, Common Criteria for Information Technology Security Evaluation (ISO/IEC 15408), OWASP
• skúsenosti s bezpečnostným testovaním alebo auditmi,
• schopnosť programovať v niektorom z programovacích jazykov pre platformy Microsoft Windows a Unix.


Ponúkame:
• získavanie odborných licencií a kvalifikácie,
• neustály rozvoj a vlastná kariérna cesta,
• atraktívne odmeňovanie a benefity,
• lokálne aj medzinárodné projekty,
• priateľské pracovné prostredie.


Termín nástupu:
čo najskôr.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/sk/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 200,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.

By clicking the "Submit" button on our job application page and submitting your information through this site, you agree to the processing of personal data that you provide to Deloitte Central Europe in the meaning of Act No. 122/2013 Coll. on Personal Data Protection as amended. Without submitting your personal data it is impossible to file your job application.

Your personal data shall be used only to consider your suitability for employment and for internal statistics and reporting purposes. You agree that, where appropriate, Deloitte Central Europe may transfer your personal data to its affiliates and related entities within Deloitte Central Europe region for the above specified purposes and under the conditions of Act on Personal Data Protection. If you are not subsequently offered employment by Deloitte, you agree that Deloitte Central Europe may retain and use your personal data for an indefinite period of time so as to be able to consider your application later if a suitable position becomes available and, if appropriate, to refer back to your application if you apply again. If you wish to have your personal data permanently removed from our database, please submit your request to cermssupport@deloitteCE.com with ‘‘REMOVE‘‘ in the subject line.

ID: 2937740   Dátum zverejnenia: 22.1.2018