Audit analytik (študent)Hľadáme študenta 3. alebo 4. ročníka vysokej školy, ktorý má chuť a motiváciu pracovať v medzinárodnej spoločnosti zameranej na poskytovanie služieb klientom.

Na našom oddelení Auditu máš možnosť získať skúsenosti nie len s preverovaním účtovnej závierky naších klientov, ale aj so zavádzaním nových účtovných postupov, či riešení účinkov rôznych zmien na finančné vykazovanie.Tvoja práca bude vyzerať takto:
• spolupráca pri audite účtovných závierok rôznych národných a nadnárodných spoločností a inštitúcií,
• analýza a zhrnutie informácií (finančných údajov a výkazov, účtovných záznamov atď.),
• príprava údajov pre skúsenejších kolegov,
• používanie osvedčenej metodiky spoločnosti Deloitte,
• účasť na školiacom programe šitom na mieru a koučing zo strany seniorov a manažérov s cieľom získať väčšiu samostatnosť a technické know-how, ktoré umožňuje rýchly kariérny rast.

V Deloitte získaš:
• získavanie odborných licencií a kvalifikácie,
• neustály rozvoj a vlastná kariérna cesta,
• atraktívne odmeňovanie a benefity,
• lokálne aj medzinárodné projekty,
• priateľské pracovné prostredie.


Čo potrebuješ:
• v súčasnosti byť študentom 3. alebo 4. ročníka ekonomického zamerania,
• možnosť pracovať miniálne 3 dni v týždni,
• veľmi dobrú znalosť anglického jazyka a plynulú slovenčinu,
• rozvinuté komunikačné zručnosti,
• dobré analytické a počítačové zručnosti (MS Office, internet),
• byť tímovým hráčom a sebavedomou osobnosťou,
• ochotu cestovať,
• iniciatívu,
• motiváciu cestou sebavzdelávania.

Štart kariéry: september 2017

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/sk/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 200,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.

By clicking the "Submit" button on our job application page and submitting your information through this site, you agree to the processing of personal data that you provide to Deloitte Central Europe in the meaning of Act No. 122/2013 Coll. on Personal Data Protection as amended. Without submitting your personal data it is impossible to file your job application.

Your personal data shall be used only to consider your suitability for employment and for internal statistics and reporting purposes. You agree that, where appropriate, Deloitte Central Europe may transfer your personal data to its affiliates and related entities within Deloitte Central Europe region for the above specified purposes and under the conditions of Act on Personal Data Protection. If you are not subsequently offered employment by Deloitte, you agree that Deloitte Central Europe may retain and use your personal data for an indefinite period of time so as to be able to consider your application later if a suitable position becomes available and, if appropriate, to refer back to your application if you apply again. If you wish to have your personal data permanently removed from our database, please submit your request to cermssupport@deloitteCE.com with ‘‘REMOVE‘‘ in the subject line.

ID: 2776296   Dátum zverejnenia: 25.7.2017