Administratívna asistentka/Administratívny asistent na oddelení konzultingu

Hľadáme šikovnú asistentku/šikovného asistenta pre naše oddelenie konzultingu s vynikajúcimi organizačnými schopnosťami, ktorá/ktorý dokáže efektívne komunikovať a spolupracovať so zamestnancami na všetkých úrovniach. Ponúkame skvelú príležitosť na odborný a osobný rozvoj, zaujímavú prácu v dynamickom kolektíve a podporu pri maximálnom využívaní príležitostí, ktoré spoločnosť poskytuje.Hlavná náplň práce:
• koordinácia administratívnych činností na oddelení a poskytovanie podpory členom tímu, najmä partnerovi a manažérom;
• sledovanie a spravovanie kalendára nadriadeného, vrátane pravidelných meetingov;
• správa interných databáz na oddelení konzultingu;
• vyhľadávanie informácií na internete podľa vopred zadaných požiadaviek;
• participácia na činnostiach súvisiacich s risk manažmentom;
• koordinácia kolobehu zmluvnej dokumentácie oddelenia a archivácia;
• skenovanie a archivácia rôznych dokumentov;
• spracovanie faktúr od dodávateľov;
• výpomoc pri príprave ponúk podľa zákona o verejnom obstarávaní;
• organizačné zabezpečovanie podujatí, seminárov, mítingov, služobných ciest;
• ďalšie činnosti na základe požiadaviek členov tímu.

Prácou v spoločnosti Deloitte získate:
• zaujímavé možnosti školení a systematické vzdelávanie spoločnosti Deloitte;
• možnosť práce v medzinárodnom pracovnom prostredí;
• výborný kolektív :);
• širokú škálu zamestnaneckých výhod.


Požiadavky:
• vysokoškolské vzdelanie I. st.;
• ročné skúsenosti v administratíve výhodou;
• orientácia v zákone o verejnom obstarávaní je výhodou nie podmienkou;
• ústna a písomná komunikácia v anglickom jazyku na pokročilej úrovni;
• vynikajúce počítačové zručnosti (MS Office, internet);
• výborné organizačné schopnosti a ochota prijať väčšiu zodpovednosť;
• aktívny prístup a pozitívny postoj k práci;
• komunikatívna a otvorená osobnosť;
• asertivita a tímový duch;
• zmysel pre detail.
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/sk/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 200,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.

By clicking the "Submit" button on our job application page and submitting your information through this site, you agree to the processing of personal data that you provide to Deloitte Central Europe in the meaning of Act No. 122/2013 Coll. on Personal Data Protection as amended. Without submitting your personal data it is impossible to file your job application.

Your personal data shall be used only to consider your suitability for employment and for internal statistics and reporting purposes. You agree that, where appropriate, Deloitte Central Europe may transfer your personal data to its affiliates and related entities within Deloitte Central Europe region for the above specified purposes and under the conditions of Act on Personal Data Protection. If you are not subsequently offered employment by Deloitte, you agree that Deloitte Central Europe may retain and use your personal data for an indefinite period of time so as to be able to consider your application later if a suitable position becomes available and, if appropriate, to refer back to your application if you apply again. If you wish to have your personal data permanently removed from our database, please submit your request to cermssupport@deloitteCE.com with ‘‘REMOVE‘‘ in the subject line.

ID: 2721551   Dátum zverejnenia: 14.10.2016