Projektový manažér na oddelení auditu v regionálnej kancelárií v Žiline

Hľadáme nového Projektového manažéra pre naše oddelenie auditu so silnou orientáciou na klienta, ktorý má záujem viesť auditný tím v žilinskom kraji. Ponúkame skvelú príležitosť pre profesijný a osobný rozvoj, zaujímavú prácu a podporu pri maximálnom využívaní príležitostí, ktoré spoločnosť poskytuje.Náplň práce:
• nadväzovanie pracovných vzťahov s existujúcimi a možnými klientmi,
• vykonávanie auditu účtovnej závierky v súlade so slovenskými a medzinárodnými účtovnými štandardami v rôznych odvetviach,
• využívanie osvedčeného prístupu, metodiky a nástrojov Deloitte Audit,
• vedenie tímu senior audítorov a monitorovanie ich práce,
• zodpovednosť za vedenie zákaziek auditu u klientov,
• participácia na školiacich a iných osobnostných rozvojových aktivitách.

Ponúkame:
• prácu v medzinárodnom pracovnom prostredí s prístupom k medzinárodným obchodným poznatkom,
• zaujímavé príležitosti na odborný a kariérny rozvoj na národnej a medzinárodnej úrovni,
• atraktívne odmeňovanie a množstvo zamestnaneckých benefitov.


Požiadavky:
• vysokoškolské vzdelanie,
• minimálne 4-ročné pracovné skúseností v oblasti auditu a minimálne 2-ročná skúsenosť na seniorskej pozícii,
• štúdium na získanie certifikácie ACCA alebo na zloženie skúšky asistenta audítora SKAU je výhodou,
• znalosť audítorských postupov podľa ISA (Medzinárodných audítorských štandardov),
• skúsenosti s projektovým riadením,
• pokročilé počítačové zručnosti (MS Office, internet).

Osobnostný profil:
• výborné logické a analytické schopnosti,
• schopnosť udržiavať dobré vzťahy s klientmi,
• výborné komunikačné a medziľudské zručnosti,
• schopnosť pracovať pod tlakom a dodržiavať termíny,
• ochota cestovať po Slovensku, ale aj do zahraničia.
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/sk/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 200,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.

By clicking the "Submit" button on our job application page and submitting your information through this site, you agree to the processing of personal data that you provide to Deloitte Central Europe in the meaning of Act No. 122/2013 Coll. on Personal Data Protection as amended. Without submitting your personal data it is impossible to file your job application.

Your personal data shall be used only to consider your suitability for employment and for internal statistics and reporting purposes. You agree that, where appropriate, Deloitte Central Europe may transfer your personal data to its affiliates and related entities within Deloitte Central Europe region for the above specified purposes and under the conditions of Act on Personal Data Protection. If you are not subsequently offered employment by Deloitte, you agree that Deloitte Central Europe may retain and use your personal data for an indefinite period of time so as to be able to consider your application later if a suitable position becomes available and, if appropriate, to refer back to your application if you apply again. If you wish to have your personal data permanently removed from our database, please submit your request to cermssupport@deloitteCE.com with ‘‘REMOVE‘‘ in the subject line.

ID: 2682720   Dátum zverejnenia: 18.4.2017