Dátový analytik

Hľadáme nového kolegu pre naše oddelenie konzultačných služieb, ktorý bude poskytovať poradenstvo najmä v oblasti spracovávania štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát. Ponúkame výbornú príležitosť na odborný a osobný rozvoj, zaujímavú prácu na klientskych projektoch v mladom dynamickom kolektíve a podporu pri maximálnom využívaní príležitostí, ktoré poskytujeme.Náplň práce:
• spracúvanie štruktúrovaných a neštruktúrovaných súborov dát (export, transformácia, import, spracovanie) a ich vizualizácia,
• poskytovanie podpory pri e-discovery,
• transformácia, spracúvanie a predkladanie správ o účtovných a iných štruktúrovaných dátach,
• získavanie, spracúvanie a analýza verejne prístupných zdrojov dát,
• práca s analytickými nástrojmi,
• tvorba doplnkových analytických skriptov,
• design dátových testov zameraných na odhalenie rizika alebo zvýšenie efektívnosti a profitability,
• Business Intelligence – tvorba reportov pomáhajúcich k lepšiemu manažérskemu riadeniu firiem,
• komunikácia s internými aj externými klientmi.

Prácou v spoločnosti Deloitte získate:
• zaujímavú prácu v mladom dynamickom tíme,
• vynikajúcu príležitosť na odborný a osobný rast,
• prístup k špičkovým medzinárodným obchodným poznatkom,
• príležitosť vybudovať si medzinárodnú kariéru v globálnej spoločnosti,
• intenzívne školenia spoločnosti Deloitte na národnej a medzinárodnej úrovni,
• podporu pri získaní odbornej kvalifikácie,
• atraktívny plat,
• širokú škálu zamestnaneckých benefitov.


Požiadavky:
• vysokoškolské vzdelanie v technickom alebo matematickom smere,
• prax na pozícii 1-2 roky
• veľmi dobré ústne a písomné komunikačné zručnosti v slovenskom aj anglickom jazyku,
• pokročilé dopytovanie v SQL,
• algoritmické myslenie,
• programovanie v akomkoľvek skriptovacom jazyku (Python, Perl, PHP, JavaScript...),
• základy štatistiky a ekonometrie
• záujem o analýzu, spracúvanie a vizualizáciu dát,
• proaktivita a klientsky prístup,
• tímový hráč a komunikatívna osobnosť.

Výhody:
• znalosť práce s NoSQL databázami,
• programovanie Java, C++...,
• prehľad vo finančnej terminológií,
• skúsenosť s QlikView, Tableau.
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/sk/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 200,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.

By clicking the "Submit" button on our job application page and submitting your information through this site, you agree to the processing of personal data that you provide to Deloitte Central Europe in the meaning of Act No. 122/2013 Coll. on Personal Data Protection as amended. Without submitting your personal data it is impossible to file your job application.

Your personal data shall be used only to consider your suitability for employment and for internal statistics and reporting purposes. You agree that, where appropriate, Deloitte Central Europe may transfer your personal data to its affiliates and related entities within Deloitte Central Europe region for the above specified purposes and under the conditions of Act on Personal Data Protection. If you are not subsequently offered employment by Deloitte, you agree that Deloitte Central Europe may retain and use your personal data for an indefinite period of time so as to be able to consider your application later if a suitable position becomes available and, if appropriate, to refer back to your application if you apply again. If you wish to have your personal data permanently removed from our database, please submit your request to cermssupport@deloitteCE.com with ‘‘REMOVE‘‘ in the subject line.

ID: 2663694   Dátum zverejnenia: 5.1.2017