Junior mzdový účtovník

Hľadáme nového mzdového účtovníka pre naše oddelenie outsourcingu podnikových procesov so silnou orientáciou na klienta, s ochotou a schopnosťou sa učiť. Ponúkame vynikajúce príležitosti na odborný a osobný rozvoj, zaujímavú prácu v mladom a dynamickom kolektíve a podporu pri využívaní príležitostí, ktoré poskytujeme.Náplň práce:
• podpora mzdových účtovníkov,
• vykonávanie mzdových výpočtov pre klientov pomocou mzdového softvéru (Helios Orange),
• vedenie úplných mzdových a zamestnaneckých záznamov pre klientov,
• príprava bankových platobných príkazov na prevod miezd na účty zamestnancov a na prevod poistného príslušným inštitúciám,
• komunikácia s klientmi, poskytovanie základného mzdového poradenstva klientom,
• komunikácia s príslušnými slovenskými inštitúciami (finančné orgány, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne),
• vykonávanie všetkých činností súvisiacich so mzdami (prihlásenie a odhlásenie zamestnancov na príslušných úradoch, ročné zúčtovanie dane atď.).


Požiadavky:
• ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou,
• pracovné skúsenosti v príslušnej oblasti sú výhodou, nie podmienkou,
• PC zručnosti (Word, Excel, Helios Orange výhodou),
• dobrá ústna a písomná znalosť anglického a slovenského jazyka,
• a spoľahlivosť, presnosť, nezávislosť.Osobný profil:
• schopnosť udržiavať dobré vzťahy s klientmi,
• výborné medziľudské zručnosti,
• vnútorná motivácia a proaktívnosť,
• schopnosť pracovať efektívne samostatne aj ako súčasť tímu,
• iniciatíva, spoľahlivosť,
• a odolnosť voči stresu a asertivita.
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/sk/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 200,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.

By clicking the "Submit" button on our job application page and submitting your information through this site, you agree to the processing of personal data that you provide to Deloitte Central Europe in the meaning of Act No. 122/2013 Coll. on Personal Data Protection as amended. Without submitting your personal data it is impossible to file your job application.

Your personal data shall be used only to consider your suitability for employment and for internal statistics and reporting purposes. You agree that, where appropriate, Deloitte Central Europe may transfer your personal data to its affiliates and related entities within Deloitte Central Europe region for the above specified purposes and under the conditions of Act on Personal Data Protection. If you are not subsequently offered employment by Deloitte, you agree that Deloitte Central Europe may retain and use your personal data for an indefinite period of time so as to be able to consider your application later if a suitable position becomes available and, if appropriate, to refer back to your application if you apply again. If you wish to have your personal data permanently removed from our database, please submit your request to cermssupport@deloitteCE.com with ‘‘REMOVE‘‘ in the subject line.

ID: 2389123   Dátum zverejnenia: 23.1.2017