Daňový konzultant


Končíš piaty ročník alebo si čerstvý absolvent?
Chceš odštartovať svoju kariéru už teraz?
Si kreatívny a rád prinášaš inovatívne riešenia?
Láka ťa práca v medzinárodnom prostredí po boku skúsených odborníkov?
NEVÁHAJ A PRIDAJ SA K NÁM UŽ TERAZ!Tvoja práca bude vyzerať takto:
• realizácia úloh pod vedením skúsenejších kolegov,
• skúmanie problémov a práca v tíme s cieľom vypracovať odporúčania/stanoviská pre klienta
• uplatňovanie pochopenia účtovných a daňových aspektov, ktoré majú vplyv na dane klienta a obchodné transakcie,
• návrhy riešení problémov a požiadaviek špecifického klienta,
• identifikovanie potenciálnych rizikových oblastí.

V Deloitte získaš:
• príležitosť zúčastniť sa na zaujímavých Deloitte školeniach
• systematické vzdelávanie,
• prácu v medzinárodnom pracovnom prostredí,
• zaujímavé odmeňovanie za kvalitné pracovné výkony,
• širokú škálu zamestnaneckých benefitov.


Čo potrebuješ:
• vysokoškolské vzdelanie – ekonómia alebo právo,
• vynikajúca znalosť anglického a slovenského jazyka slovom aj písmom, nemecký jazyk výhodou,
• vynikajúce počítačové zručnosti (MS Office, internet),
• analytické a komunikačné zručnosti,
• proklientska orientácia,
• odolnosť voči stresu a asertivita.

Štart kariéry: September 2017

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/sk/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 200,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.

By clicking the "Submit" button on our job application page and submitting your information through this site, you agree to the processing of personal data that you provide to Deloitte Central Europe in the meaning of Act No. 122/2013 Coll. on Personal Data Protection as amended. Without submitting your personal data it is impossible to file your job application.

Your personal data shall be used only to consider your suitability for employment and for internal statistics and reporting purposes. You agree that, where appropriate, Deloitte Central Europe may transfer your personal data to its affiliates and related entities within Deloitte Central Europe region for the above specified purposes and under the conditions of Act on Personal Data Protection. If you are not subsequently offered employment by Deloitte, you agree that Deloitte Central Europe may retain and use your personal data for an indefinite period of time so as to be able to consider your application later if a suitable position becomes available and, if appropriate, to refer back to your application if you apply again. If you wish to have your personal data permanently removed from our database, please submit your request to cermssupport@deloitteCE.com with ‘‘REMOVE‘‘ in the subject line.

ID: 1870833   Dátum zverejnenia: 14.3.2017