Študent na oddelení Poradenstva

Hľadáme študenta 3. alebo 4. ročníka vysokej školy, ktorý má chuť a motiváciu pracovať v medzinárodnej spoločnosti zameranej na poskytovanie služieb klientom.

Na našom oddelení Consultingu máš možnosť získať skúsenosti s poradenstvom pre súkromný aj verejný sektor v oblasti finančných transformácií, stratégií, ľudských zdrojov, ako aj informačných a komunikačných technológií.

Náplň práce:
• vyhľadávanie informácií a metodiky z rôznych interných a externých zdrojov a databáz,
• spracúvanie a analyzovanie dát od klientov,
• príprava záverečných správ, štatistík a podkladov pre manažérov,
• podpora pri hľadaní riešení a odhaľovanie možných rizík,
• úzka spolupráca s ostatnými členmi projektového tímu.

Ponúkame:
• medzinárodné prostredie,
• priateľský kolektív,
• komplexné a nepretržité vzdelávanie,
• praktické skúsenosti pre úspešný štart kariéry.

Požiadavky:
• študent 3. alebo 4. ročníka vysokej školy,
• záujem o oblasť consultingu,
• dobré komunikačné a písomné zručnosti v slovenčine aj v angličtine,
• výborné počítačové schopnosti (MS Word, MS Excel, Power Point),
• schopnosť analyzovať a riešiť problémy a preniknúť do ich podstaty,
• zodpovednosť pri plnení úloh, zmysel pre detail a dôslednosť,
• orientácia na klienta.


Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/sk/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 200,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.

By clicking the "Submit" button on our job application page and submitting your information through this site, you agree to the processing of personal data that you provide to Deloitte Central Europe in the meaning of Act No. 122/2013 Coll. on Personal Data Protection as amended. Without submitting your personal data it is impossible to file your job application.

Your personal data shall be used only to consider your suitability for employment and for internal statistics and reporting purposes. You agree that, where appropriate, Deloitte Central Europe may transfer your personal data to its affiliates and related entities within Deloitte Central Europe region for the above specified purposes and under the conditions of Act on Personal Data Protection. If you are not subsequently offered employment by Deloitte, you agree that Deloitte Central Europe may retain and use your personal data for an indefinite period of time so as to be able to consider your application later if a suitable position becomes available and, if appropriate, to refer back to your application if you apply again. If you wish to have your personal data permanently removed from our database, please submit your request to cermssupport@deloitteCE.com with ‘‘REMOVE‘‘ in the subject line.

ID: 1803607   Dátum zverejnenia: 17.11.2016